Telekom Slovenije EOL157

Tehnološki razvoj občinam, mestom in skupnostim omogoča korak naprej pri celostnemu upravljanju virov, infrastrukture, storitev in procesov, s čimer uporabnikom poenostavljajo uporabo storitev in izboljšujejo kakovost bivanja. Z vidika trajnostnega razvoja so vse bolj pomembne rešitve, ki zmanjšajo izpuste in vodne izgube, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje mirujočega prometa, parkirišč in pametno razsvetljavo in še veliko več. Telekom Slovenije skupaj s partnerji zagotavlja napredne in varne rešitve za uvedbo in upravljanje pametne infrastrukture glede na potrebe in načrte mesta ali skupnosti. Tako smo z Občino Tržič vzpostavili sistem za usmerjanje prometa s pametnimi parkirišči, ki omogoča pregled nad prostimi parkirnimi mesti na več ključnih lokacijah, občanom in turistom olajša parkiranje ter zmanjšuje prometno obremenjenost mesta. V sistem je vključenih že več sto parkirnih mest na več lokacijah, ki so opremljene s sistemi senzorjev in skupaj z zalednimi sistemi skrbijo za usmerjanje voznikov na prosta parkirna mesta. Upravljavec ima stalen vpogled v zasedenost parkirišč in preostale koristne statistike, s katerimi lažje uravnava prometne tokove v mestu in s tem tudi pozitivno vpliva na kakovost življenja krajanov ter prijetno izkušnjo turistov.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si