V januarju so se v okviru projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost, ki ga vodi RRA LUR, v Hiši EU zbrali predstavniki številnih podjetij in javnih ustanov, da bi iz prve roke izvedeli, kako se upravljanja mobilnosti že lotevajo v uspešnih podjetjih Decathlon, IKEA Slovenija in SIBO G in spoznali inovativne rešitve, ki jih uvaja projekt SmartMOVE. Zanimanje za upravljanje trajnostne mobilnosti v organizacijah raste, saj imajo že enostavni ukrepi, kot so različna nagrajevanja in kohezivne promocijske aktivnosti odlične učinke na kolektiv, investicija pa se lahko povrne že z razbremenitvijo službenih parkirišč. Ministrstvo za okolje, podnebje in prostor je toplo pozdravilo pomoč podjetij in javnih ustanov pri doseganju obrata naše izrazito avtomobilne družbe k trajnosti na vsakdanjih poteh. Projekt SmartMOVE si prizadeva k zmanjšanju negativnih emisij v prometu, za ta namen pa snuje inovativne rešitve za večje zaposlovalce v regiji. Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v skupni višini 1.609.167 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Min kohe in reg

Smartmove EEAGrants logo

RRA Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si