DSC 0069 EOL121V okviru projekta Gracilis – Green Answers Climate Change – Ozelenjevanje kot odgovor na klimatske spremembe, ki ga je prijavila Visoka šola za varstvo okolja v Velenju skupaj s partnerjema (Matrica, s.p. in Complementarium, Inštitut za raziskave narave in okoljskih tehnologij) so se v marcu, maju in juniju zvrstili dogodki ozaveščanja o ozelenjevanju. Projekt je sofinanciran iz projektnih klicev »Po kreativni poti do znanja«, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sodelujeta pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Akademski in gospodarski sektor na ta način prenašata znanje na študente, da bi ti okrepili poklicne kompetence. Gracilis se ukvarja s problemom podnebnih sprememb skozi raziskovanje učinkovitih rešitev za ozelenitev urbanih središč. Študentje so razvili dva zelena inovativna prototipa, ustvarili svojo spletno stran (www.gracilis.si) in izdelali ustrezen poslovni model.

Pripravila: dr. Lucija Kolar, dr. Daniel Vladušič

Visoka šola za varstvo okolja    Logotip Gracilis EOL121   MIZS EOL121   Logo EKP socialni sklad SLO slogan EOL121  
www.vsvo.si