V Mestni občini Ljubljana že dvajset let sodelujemo v največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Evropskem tednu mobilnosti. Z ozelenjevanjem nadstrešnic z medovitimi rastlinami, ki privabljajo čebele, smo začeli lani, ko smo ozelenili nadstrešnice Aškerčeva cesta, Gornji trg in Kolodvor. V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti smo nadaljevali s tem trajnostnim ukrepom in v sodelovanju z Botaničnim vrtom Ljubljana, Europlakatom in podjetjem BTC ozelenili še osem avtobusnih nadstrešnic. To so postajališča Križanke, Mirje, Gornji trg, obe postajališči Drama ter tri postajališča na območju BTC Cityja Ljubljana. Na nadstrešnice zasajamo izključno avtohtone rastline, vzgojene v Botaničnem vrtu Ljubljana, ki prenesejo sušo, visoko količino sončnega sevanja in so zanimive za čebele ter druge opraševalce. Dobro prakso smo prenesli iz tujine tudi na pobudo meščank in meščanov.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si