SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja1. nagrada podeljenaSrednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja je sodelovala na vseslovenskem šolskem nagradnem natečaju o energiji – MladiVSE, ki je potekal v okviru Ekošole. Namen projekta je bil povečanje energetske pismenosti in ozaveščanje dijakov in profesorjev o pomenu energije in različnih virih energije s poudarkom na trajnostnih virih, o načinih proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije in o prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. Strokovna žirija je izbrala devet najboljših projektov v treh starostnih kategorijah. Med nagrajenimi prijavami je bila tudi naša. Dijakinje Ana Dorn, Minca Češnovar Zupanc, Amadeja Kovač in Maruša Maček so s svojimi novinarskimi prispevki o prednostih in slabostih električnih avtomobilov, o električni energiji kot eni temeljnih dobrin sodobne družbe in o pomembnosti energetske neodvisnosti države pod mentorstvom Janje Čuvan prejele 1. nagrado v tretji starostni skupini.

SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje
www.sc-celje.si/gr/