V okviru projekta SISMA PLUS (Interreg Mediteran) je ENERGAP skupaj s projektnimi partnerji razvila orodje za hitro in enostavno oceno energetskih lastnosti stavbe in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti. Orodje je preprosto in uporabniku prijazno. Z njegovo pomočjo lahko pridobimo okvirno oceno upravičenosti energetskih sanacij stavb. V kolikor uporabnik razpolaga s kvalitetnejšimi podatki o obravnavani stavbi, lahko pridobi tudi precej bolj razdelane scenarije za izboljšanje URE in OVE. Rezultati so prikazani v obliki prihrankov in investicij ter ovrednoteni tako z energetskega kot tudi s finančnega vidika. Uporablja se lahko za štiri vrste stavb (šole, telovadnice, pisarne in zdravstvene ustanove). S pomočjo SISMA SET orodja lahko občine preverijo, ali je konkretna stavba primerna za energetsko sanacijo in potencialno zanimiva tudi za zasebnega investitorja. Več informacij na spletni strani projekta https://sisma.interreg-med.eu/.

LOGO_SISMA PLUS_RGB
EnergaP – Energetsko podnebna agencija za Podravje
www.energap.si