EnekomEOL156

V januarju 2021 se je v okviru Centra za poslovno usposabljanje CPU, ki deluje v okviru GZS, prvič izvedlo štiridnevno strokovno usposabljanje na temo orodij energetskega managementa. Usposabljanje je zasnovano na način, da poda odločevalcem v organizacijah, ki so končni porabniki energije, strokoven in neodvisen pregled nad aktualnimi orodji za spodbujanje energetske učinkovitosti. Štiridnevno izobraževanje je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za upravljanje z energijo pri končnih porabnikih. Usposabljanje, ki temelji na primerih iz prakse, poteka v manjših skupinah od 6 do največ 12 ljudi. Predavatelji so bili mag. Bogomil Kandus in Gregor Kustec (ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje), mag. Goran Matešić (Luka Koper) ter dr. Boris Sučić (Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost).

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
www.enekom.si