Saubermacher Komunala Murska Sobota EOL160

V podjetju Saubermacher – Komunala smo se v letu 2019 skupaj s tremi partnerji prijavili na javni poziv LAS Goričko 2020 za izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Goričko 2020 v obdobju 2019-2021. V operaciji, poimenovani »Pozabljeni resursi«, poleg nas sodelujejo še Lokalna energetska agencija za Pomurje kot vodilni partner, Zavod Korak naprej Murska Sobota in Občina Puconci. Namen operacije je skozi predstavljene rešitve ponovne uporabe zmanjšati količino odpadkov in s tem doprinesti k varovanju okolja in naravnih virov ter povečati trajnostno rabo naravnih resursov v našem okolju. Naše podjetje v operaciji sodeluje z rešitvijo za ravnanje z rabljenimi oblačili in jedilnim oljem. Rešitev omogoča prebivalcem na območju, kjer se operacija izvaja, da ta dva odpadka prepuščajo v posebnih, dobro označenih uličnih zbiralnikih, postavljenih na javnih mestih. Dodana so navodila, kaj je dovoljeno v zbiralnike odlagati. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si