Zaradi gradnje drugega tira so netopirji v dolini reke Glinščice izgubili drevesna zatočišča. Izguba drevesnih zatočišč netopirjev zaradi poseka gozda se je skušala delno nadomestiti s postavitvijo 45 netopirnic. Te so bile nameščene leta 2021, med gradnjo drugega tira pa se izvajajo popisi netopirjev enkrat letno, da se ugotovi učinkovitost postavljenih netopirnic. Na zadnjem popisu, izvedenem konec leta 2023, se je ugotovilo, da je naseljenih 10 od 44 pregledanih netopirnic. Za preglede se je uporabila teleskopska lestev ter ročne in naglavne svetilke, izbrane najdbe živali so bile dokumentirane s fotoaparatom. Odkrite so bile tri vrste netopirjev, ki so bile odkrite že v popisu leta 2022: velikouhi netopir (Myotis bechsteinii), gozdni mračnik (Nyctalus leisleri) in drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus). V netopirnicah so bile prisotne tudi ostale živali, ki sicer za svoje življenje lahko uporabljajo dupla in podobne razpoke na drevesih. Omilitveni ukrep netopirnic, s katerim se je nadomestilo drevesna zatočišča, se je izkazal za učinkovitega, saj se je po dveh letih netopirje zaznalo v približno četrtini netopirnic.

2TDK, d.o.o.
www.drugitir.si