V Mlekarni Planika Kobarid sledimo tradiciji, spoštujemo okolje in dediščino svojih prednikov ter pri predelavi mleka v mlečne izdelke ohranjamo stare recepte. Z odkupovanjem mleka od domačih kmetov pripomoremo k obstoju živinoreje, obdelanosti kmetijskih zemljišč, prispevamo k dohodku družin in zaposlovanju delavcev na teh območjih. Imamo tudi lastno ekološko ogledno posestvo Bogata v Bovcu z okrog 130 kravami molznicami, na dvorišču mlekarne v Kobaridu pa tudi muzej planinskega pašništva in sirarstva, supermarket, bife in polnilnico za električna vozila. Okoljska odgovornost kot del družbene odgovornosti podjetja se kaže na vseh področjih delovanja mlekarne. Kot novost bomo v novi turistični sezoni pri degustacijah, ki jih pripravljamo v muzeju, uporabljali izključno ekološko, okolju prijazno embalažo in okolju prijazne materiale za enkratno uporabo. S tem nadaljujemo pot, ki smo jo začeli, ko smo kupcem v svojem supermarketu na točilnem avtomatu omogočili, da si lahko sami natočijo sveže mleko in ekološki jogurt v embalažo, ki so jo prinesli s seboj.

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
www.mlekarna-planika.si