GoOptiEOL117Eden največjih onesnaževalcev zraka v mestih je cestni promet. Če bi za prevoz v službo in po vsakodnevnih opravkih v večji meri uporabljali javni prevoz, kolo ali se na pot odpravili peš, bi okolju marsikaj prihranili. Ko se odpravimo na potovanje z letalom, je avto lažje pustiti doma, saj ne želimo razmišljati o tem, kje ga bomo parkirali in koliko bo treba plačati za cestnine in parkirnine. Če za pot do letališč uporabljamo organizirane prevoze, posledično prispevamo k zmanjšanju onesnaženja okolja. Tisti, ki so se v zadnjih letih do bližnjega letališča odpravili s podjetjem GoOpti, ki prek spletne platforme povezuje potnike s prevozniki, so pomagali okolju prihraniti kar 11.000 ton izpustov ogljikovega dioksida. »V šestih letih smo prepeljali blizu 760.000 potnikov, zaradi nas pa je bilo na cestah 220.000 vozil manj,« poudarjajo v podjetju GoOpti, kjer si ves čas prizadevajo zagotavljati mobilnost na stroškovno učinkovit in predvsem okolju prijazen način. Opažajo, da vedno več njihovih strank pri izbiri prevoza vodi tudi ekološka ozaveščenost. »To so predvsem mladi, ki so okoljsko ozaveščeni, hkrati pa s pridom izkoriščajo razvoj novih tehnologij na področju prevozov. Bolj kot lastništvo lastnega vozila jim je pomembno, da pridejo na cilj čim bolj udobno, varno in brezskrbno,« še dodajajo v podjetju, s katerim vsak mesec potuje že več kot 32.800 potnikov.

GoOpti
www.goopti.com