Bureau-Veritas---del-dimnikaBureau Veritas, dimnikaInvesticije v nepremičnine, nove proizvodne prostore ali opremo vključujejo tveganja, med katera sodijo tudi negativni vplivi investicije na okolje. Nepredvidljivi dejavniki lahko občutno vplivajo na bodočo vrednost/donosnost naložbe. V izogib neljubim sodnim postopkom in stroškom sanacij, vezanih na reševanje okoljskih težav, zahtevajo številni kupci in drugi deležniki od prodajalcev okoljski skrbnostni pregled, t.j. neodvisni pregled in strokovno mnenje o skladnosti objekta z obstoječo lokalno in EU okoljsko zakonodajo; identificiranje morebitnih tveganj za okolje, ki izhajajo iz preteklih in trenutnih proizvodnih postopkov; pregled poravnanih obveznosti in morebitnih terjatev, ki izhajajo iz ugotovljenih neskladnosti ter identificiranje in pregled morebitnih pritožb različnih interesnih skupin. Investitor je tako pravočasno seznanjen z dejstvi, na osnovi katerih se odloča za naložbo in pogaja o višini kupnine. Opravljen skrbnostni pregled prinaša tudi prodajalcu prednost v pogajalskem procesu, predvsem pa dokazuje transparentnost in omogoča bankam, zavarovalnicam ter drugim poslovnim subjektom lažje odločanje pri financiranju in zavarovanju transakcije. Več informacij na www.bureauveritas.si.

Bureau Veritas podružnica Ljubljana
www.bureauveritas.si