JUB EOL 124 125Zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem je v podjetju JUB že dolgoletna usmeritev. Sodimo med tiste proizvajalce gradbenih materialov, ki so odgovoren odnos do okolja, racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih virov in druga trajnostna načela vključili v vsa področja svojega delovanja, še preden je to zahtevala zakonodaja. Na področju trajnostne gradnje največ energije in sredstev v JUB-u vlagamo v razvoj sodobnih in inovativnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov JUBIZOL. Toplotna izolacija JUBIZOL EPS ima v primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali za kontaktne fasade zelo nizek okoljski indikator ΔOI3 na m2 (vgrajenega materiala), t.j. primerljivega ali celo nižjega od izolacij naravnega izvora in okoli 2-krat nižjega kot toplotne izolacije mineralnega izvora. Smernico za določanje okoljskega indikatorja je pripravil avstrijski inštitut za zdravje in ekološke zgradbe IBO z namenom poenotenja oziroma standardizacije računanja vplivov zgradb na okolje v času njihovega celotnega življenjskega cikla. Okoljski indikator ΔOI3 je sestavljen iz treh najbolj reprezentativnih okoljskih vidikov, ki jih vsebujejo okoljske produktne deklaracije (EPD). Te so: potencial globalnega segrevanja, potencial zakisljevanja in potreba po neobnovljivih virih energije. Nižji kot je okoljski indikator gradbenega materiala, bolj sprejemljiva je njegova uporaba s stališča varovanja in ohranjanja okolja.

JUB d.o.o.
www.jub.si