Okoljske delavnice_v_Savinjski_regijiOkoljske delavnice v Savinjski regijiNa Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja smo v šolskem letu 2011/2012 začeli z dvema vrstama tematskih delavnic za osnovne šole. V delavnici, ki jo izvaja profesor Iztok Gornjak, učenci spoznajo, kako se da z majhnimi koraki prispevati h globalnemu boju s podnebnimi spremembami in hkrati privarčevati denar pri plačevanju računov za elektriko ter ogrevanje. Vse okoljske parametre, ki vplivajo na podnebne spremembe, kot so: temperatura, vlaga, osvetljenost, hrup, O2, CO2 in radioaktivnost, merimo z instrumenti, s pomočjo katerih ugotovimo njihove trenutne vrednosti v okolju. Učenci izračunajo tudi svoj ogljični odtis. V drugi delavnici, ki poteka pod vodstvom profesorice Janje Čuvan in v kateri sodelujejo tudi dijakinje s smeri okoljevarstveni tehnik (Urška Koštomaj, Jasna Funtek, Nena Kotnik in Lea Krajnc), učence učimo pravilnega ravnanja z odpadki v praksi, saj le-ti predstavljajo vedno večji problem današnje družbe. V letošnjem šolskem letu smo delavnice izpeljali že v osmih osnovnih šolah, od koder smo dobili same pohvalne odzive. Za izvedbo delavnic se odločajo predvsem šole Savinjske regije, priporočamo pa jo predvsem učencem 8. in 9. razredov.

Šolski center Celje
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
www.sc-celje.si/gr