Solski-center-CeljeOkoljevarstveni tehnikiCinkarna Celje je družbeno odgovorno podjetje, ki vsako leto sprejme naše dijake na praktično izobraževanje. Odlično jim predstavijo delovanje Službe za varovanje okolja in s tem znanja, ki jih okoljevarstveni tehnik potrebuje. Letos so si dijaki na terenu podrobneje ogledali okoljevarstvene tehnologije, ki jih v Cinkarni uporabljajo na področju emisij snovi v zrak, kot so plini, prašni delci, toplota in hrup. Pri tem so se seznanili z obratovalnim monitoringom, uporabo čistilnih naprav za prah in čistilnih naprav za žveplove okside SOx. Ogledali so si tehnologije s področja emisij snovi v vode in skupaj s tem spoznali obratovalni monitoring, pomen nevtralizacijskega bazena, lovilcev olj, ogledali so si biološko čistilno napravo, odvzeli in analizirali vzorcev vode pred izlivom v površinsko vodo in izpisali poročila o vzorčenju. Tudi na področju odpadkov so dijakom obsežno predstavili vrste odpadkov v njihovem podjetju, podali so jim vpogled v dokumente na področju odpadkov, ogledali so si zbiralni ekološki otok odpadkov v podjetju, deponijo titanove sadre (trdnega odpadka iz proizvodnje titanovega dioksida za travnikom v Bukovžlaku) ter prikaz osuševanja in postopek rekultivacije jezera.

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
www.sc-celje.si/gr/