Jernejev kanal
Jernejev kanal

V Javnem podjetju Okolje Piran smo po večmesečnem usklajevanju pridobili vodno dovoljenje za rabo in ureditev Jernejevega kanala. Z upravljanjem degradiranega območja, ki je že več let prepuščeno propadanju, nameravamo pričeti takoj. Direkcija Republike Slovenije za vode, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, nam je izdala vodno dovoljenje in nam s tem podelila vodno pravico za neposredno rabo vode Jernejevega kanala za ureditev pristanišča »Kanal sv. Jerneja« v skupni površini 31.376,14 m². Na podlagi dejstva, da je za ureditev Jernejevega kanala in vzpostavitev pogojev za izgradnjo pristanišča in izvajanje vodne pravice potrebno izvesti večja pripravljalna dela, čiščenje kanala, odstranitev nelegalno zgrajenih privezov in nelegalno privezanih plovil, je upravni organ presodil, da je razumen rok, v katerem mora Okolje Piran pričeti z rabo vode, pet let. Do predvidene celotne ureditve območja bo z namenom preprečevanja nadaljnje uzurpacije kanala ter povzročanja okoljske škode z obstoječimi uporabniki sklenjen dogovor o plačevanju vzdrževalnine, iz katerega se bo financiralo upravljanje kanala. Način izračuna in višino vzdrževalnine bo določil občinski svet občine Piran, ki bo izpeljal tudi ustrezne postopke v smeri novelacije Odloka o pristanišču Kanal sv. Jerneja iz leta 2010. Poleg tega bodo uporabniki dobili razumen rok za odstranitev plovil, ki ne ustrezajo pogojem prostorskega akta. Vodno dovoljenje je izdano za določen čas 30 let in velja do 31. 8. 2050.

Okolje Piran d.o.o.
https://okoljepiran.si