M Sora ReWinEOL122Odslužen les je v zadnjih letih postal prava stalnica pri opremljanju prostora. Njegovo ponovno uporabo narekujejo tako okoljski kot modni trendi. V Sloveniji po podatkih SURS-a in Building Performance Institute Europe letno nastane okoli 17.000 m3 odsluženega lesa. Ker les predstavlja naravno skladišče ogljika, kaskadna uporaba in podaljševanje njegove življenjske dobe omogoča prispevek k zelenemu gospodarstvu, saj vsak nadalje uporabljen kubični meter lesa okolje razbremeni za 2 toni CO2. V podjetju M Sora se trudimo biti odgovorni do okolja, kar dosegamo tudi s produkti – okni. V sklopu projekta ReWin bomo izvedli demonstracijski projekt »Iz starega kozolca v novo leseno okno«, v katerem bomo porušili dotrajan kozolec, les analizirali v sodelovanju s slovenskimi raziskovalnimi inštitucijami ter iz njega razvili in izdelali okna, s katerimi bomo prenesli tradicijo in kakovost lesa iz roda v rod. Vse aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na našem novem blogu, ki ga najdete na: www.m-sora-blog.com.

M Sora d.d.
www.m-sora.si