Aerodrom Ljubljana 1Aerodrom LjubljanaPri Aerodromu Ljubljana s številnimi ukrepi celovito pristopamo k trajnostnemu razvoju. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je konec maja presodil, da si za sistem ravnanja z okoljem zaslužimo certifikat ISO 14001:2004. Pridobitev certifikata dokazuje, da ima Aerodrom Ljubljana ustrezno vzdrževan in dokumentiran sistem ravnanja z okoljem, se zaveda odgovornosti do okolja, lokalnih skupnosti, zaposlenih in ostale zainteresirane javnosti; obvladuje svoje vplive na okolje in skrbi za njihovo nenehno zmanjševanje ter izpolnjuje vse okoljske zakonodajne zahteve. Sočasno s certifikacijo za ISO 14001:2004 je potekala tudi presoja za ISO 9001:2008. V letu 2013 pridobljeni certifikat, ki potrjuje visoko raven naših storitev, usmerjenost k nenehnemu izboljševanju in učinkovito poslovanje družbe, smo uspešno obnovili. Svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov svojih dejavnosti in aktivnosti na okolje nadgrajujemo tudi z ukrepi za ozelenjevanje pisarne. Letos smo že tretje leto zapored prejeli certifikat Evropske zelene pisarne.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
www.lju-airport.si