Visoka-sola-za-varstvo-okoljaBiooglje (angl. biochar) zaradi svojih fizikalnih in kemijskih lastnosti predstavlja učinkovito orodje za izboljšanje degradiranih kmetijskih območij. Njegova uporaba omogoča varno in dolgotrajno skladiščenje ogljika v okolju in ugodno vpliva na tla. Tudi na Visoki šoli za varstvo okolja si prizadevamo dati svoj prispevek k reševanju okoljskih problemov. Študentom dajemo priložnosti za spoznavanje sodobnih, okolju prijaznih tehnologij. Na dogodku »Noč raziskovalcev 2014« so predstavili prednosti uporabe biooglja s stojnico »Ogn(l)jena solata«. Povečanje količine pridelka in lokalne samooskrbe sta namreč pomembna rezultata implementacije uporabe okolju prijaznih tehnologij, kot je pridobivanje biooglja s procesom hitre pirolize iz lesne biomase. Z novim učno-raziskovalnim laboratorijem bomo v prihodnje svoja prizadevanja še nadgradili. Iščemo nove projektne priložnosti, saj želimo s sodobnimi orodji izobraževanja in raziskovanja še več prispevati k ohranjanju naravnih virov.

Pred. dr. Anja Bubik

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si