V Steklarni Hrastnik sodelujemo v mednarodnem projektu H2GLASS, v okviru katerega želimo ustvariti tehnologijo, ki jo v steklarstvu potrebujemo za realizacijo 100 % izgorevanja vodika v proizvodnih obratih. Gre za največji evropski projekt na področju vodika v steklarski industriji in je subvencioniran s pomočjo evropskih sredstev preko projekta Horizon Europe. Vključuje 23 partnerjev. V njem sodelujemo različni steklarski sektorji, tako proizvajalci embalažnega in ravnega stekla kot proizvajalci steklenih vlaken. Koordinator projekta je norveško podjetje Sintef Energy, aktivnosti pa se bodo izvajale štiri leta. Začetek je bil v Sloveniji. Do leta 2024 želimo demonstrirati uporabo 100 % vodika v dveh poslovnih enotah Steklarne Hrastnik. Tako bomo s pomočjo vodika in kombinacijo uporabe obnovljive energije v prihodnosti lahko popolnoma znižali emisije TGP iz izgorevanja, brez bistvenih vplivov na tehnoloških procesih proizvodnje stekla in kvaliteto produktov. V kolikor bo industrijska demostracija uspešna, bo imel vodik ključno vlogo pri razogličenju proizvodnje stekla v prihodnosti.

Steklarna Hrastnik d.o.o.
https://hrastnik1860.com