Naravo varujemo tudi s pravilnim odstranjevanjem odpadnih zdravil
Naravo varujemo tudi s pravilnim odstranjevanjem odpadnih zdravil

V okviru Dneva kakovosti in varnosti je Lek za svoje zaposlene v Ljubljani in na Lendavi organiziral vrsto dejavnosti, s katerimi je med drugim ozaveščal o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili tudi v domačem okolju. Za zbiranje odpadnih zdravil, ki so jih zaposleni prinesli od doma, je poskrbel v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. »Neuporabljenih zdravil ne smemo odvreči med mešane komunalne odpadke, temveč jih moramo v originalni embalaži oddati v lekarni, veletrgovcu z zdravili ali javni komunalni službi,« je pojasnila Mojca Bernik, pooblaščenka za varstvo okolja v Leku (na fotografiji). Kot po dobrem odzivu zaposlenih že načrtujejo v Leku, bodo tovrsten dan kakovosti in varnosti pripravili še v Mengšu in na Prevaljah. Farmacevtske izdelke je potrebno zbirati ločeno in jih ustrezno odstraniti, sicer lahko zaidejo v naravno okolje, njihove aktivne učinkovine pa v vodo. Tudi zato je pravilno ravnanje z odpadnimi in pretečenimi zdravili pomemben vidik Novartisove politike zdravja, varnosti in okolja.
Lek d.d.
www.lek.si