20201125 095104 EOL158

V družinskem gradbenem podjetju GIC GRADNJE d.o.o. iz Rogaške Slatine, s 30. letno tradicijo izvajanja najzahtevnejših gradenj po celotni Sloveniji in na Hrvaškem, smo za investitorja INK PROJEKT d.o.o. nedavno zaključili izgradnjo trgovsko gostinskega objekta HOFER v Šentilju. Objekt etažnosti K+P+1 predstavlja pilotni projekt, saj gre za prvi objekt v Sloveniji z ogrevanjem na način izkoriščanja odpadne toplote hladilnih sistemov preko talnega gretja. Primarni vir ogrevanja objekta predstavlja odpadna toplota iz sistema hlajenja hladilnikov in hladilnih celic podjetja Hauser. Omenjeni sistem uporablja ekološko ugoden CO₂ kot hladilno sredstvo, odpadna kondenzacijska toplota pa se uporabi za ogrevanje objekta. Prenos toplote na ogrevalni sistem je izveden preko toplotnega menjalnika tipa CO₂/mehčana ogrevalna voda. Prodajni prostor se prezračuje preko sistema prezračevanja s centralno prezračevalno napravo, v katero je za potrebe ogrevanja vtočnega zraka vgrajen toplovodni grelnik, ki je prav tako priklopljen na sistem izkoriščanja odpadne toplote tehnološkega sistema hlajenja Hauser.

GIC GRADNJE d.o.o.
www.gic-gradnje.si