Saubermacher-odpadno-oljeSaubermacher odpadno oljePodjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., je leta 2005 od Agencije RS za okolje prejelo dovoljenje za zbiranje odpadnih motornih in industrijskih maziv. Skrb za odgovorno ravnanje do okolja nas je vodila, da smo dodatno dvignili zavest in tržno vrednost »surovini«, ki na trgu velja kot odpadek. Na osnovi opravljene vhodne kontrole smo se odločili zbirati motorna in industrijska maziva kvalitete A. Da bi zagotovili ustrezno kvaliteto izrabljenih olj, je bilo pri strankah potrebno spremeniti miselnost o slednjih kot odpadku, jih seznaniti o pravilnem zbiranju in jim zagotoviti tehnične možnosti zbiranja (primerne zbirne posode). Potrebno je bilo poiskati pravi način za motivacijo strank za dosledno in pravilno zbiranje odpadnih olj, jim ponuditi možnost oddaje odpadnih olj pooblaščenim zbiralcem ter strankam prisluhniti in jim svetovati. V prihodnje tako naš namen ostaja ponuditi celoten paket ekoloških storitev in skrbno zagotavljati kakovostno okolje za življenje.

Saubermacher Slovenija, d.o.o.
www.saubermacher.si