Circular Shield EOL161

Ena tona starega papirja prihrani v naravi 17 odraslih dreves. Kartonska embalaža mleka in sokov (t. i. tetrapak) je v povprečju sestavljena iz 75 % celuloze, ki jo je mogoče predelati v higienski papir visoke kakovosti. Družba Circular Shield s projektom Komunalni snovni krog v Sloveniji poskrbi za predelavo že več kot 5 % vse odpadne embalaže tetrapak. Gre za dober primer krožnega gospodarstva v lokalnih skupnostih. Eden od ključnih partnerjev projekta je Dinos, družba za ravnanje z odpadki, ki tudi sicer zelo dobro razume pomen ponovne uporabe odpadnih materialov in je v Sloveniji – poleg zbiranja in predelave sekundarnih surovin v industriji in storitveni dejavnosti – poznana po številnih dobrih praksah, od zbiranja starega papirja v vrtcih in šolah do zbiranja odpadnih plastenk in plastičnih pokrovčkov za razne humanitarne projekte. Glede na podatke, da v Sloveniji količina nastalih komunalnih odpadkov raste, bodo tovrstni projekti postajali vse pomembnejši. Vzporedno z iskanjem dobrih rešitev za zagotovitev ponovne uporabe odpadkov družbi Dinos in Circular Shield delujeta tudi na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadki in nujnosti njihovega zmanjševanja.

Circular Shield d.o.o.
https://circularshield.org