VreckeEOL122V okviru študija Varstva okolja na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj smo z anketo preverili odnos do uporabe plastičnih vrečk. V spletni raziskavi, ki je ugotavljala načine, kako potrošniki pridejo do plastične vrečke, pogostost ponovne uporabe in pravilnost odlaganja plastičnih vrečk ter možnosti za zmanjšanje količine odpadnih plastičnih vrečk, je sodelovalo 100 anketirancev (39 moških in 61 žensk). 77 % anketirancev je bilo starih med 21 in 40 let. Anketa je pokazala, da potrošniki brezplačno plastično vrečko najpogosteje dobijo v živilskih trgovinah. 48 % anketirancev v trgovino vedno prinese lasten nosilni pripomoček, 37 % pa vsaj občasno. 53 % jih brezplačno plastično vrečko zavrne pogosto, vedno jo zavrne le 10 %, nikoli pa je ne zavrne 5 % vprašanih. Za problematične so se izkazale hitre blagajne, kjer jih 34 % večina vedno vzame brezplačno plastično vrečko, 27 % jo vzame pogosto, 23 % redko, le 9 % nikoli. Raziskava je pokazala, da vrečko po prvi uporabi zavrže le 5 % vprašanih, 52 % jih vrečko uporablja dokler je mogoče. Zelo pogosto ali pogosto se plastične vrečke v nadaljnji uporabi uporabljajo za zbiranje smeti, pa tudi za shranjevanje živil in tekstila. Na zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk bi po ugotovitvah iz ankete najbolj vplivala prepoved brezplačnega deljenja, sledijo dajatve na plastične vrečke, pravilno recikliranje, nagrajevanje uporabe alternativnih možnosti in več alternativnih možnosti. Kar 67 % vprašanih bi se drugače odločalo o uporabi plastičnih vrečk, če bi bili bolje obveščeni o njihovi sestavi in dobi razgradnje.

Zapisal: Borut Bizjak

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si