Steklarna Hrastnik skrbi za učinkovito rabo vode in energije. To dosega z energetskimi pregledi, z izbiro najsodobnejše tehnologije in z lastno inovativnostjo. Eden od energetskih pregledov v proizvodni enoti namiznega stekla je pokazal, da obstaja potencial izkoriščanja odpadnega dimnega plina iz G peči. Plin je namreč potrebno od 1.300 °C ohladiti na temperaturo pod 180 °C. Le tako ohlajen plin gre lahko skozi čistilni filter. Odpadni dimni plin v steklarni ohlajajo tako, da ga izkoriščajo za ogrevanje sanitarne vode, dogrevanje upravne stavbe in uplinjanje kisika. V roku 20 mesecev, koliko deluje ta inovativni sistem, so prihranili 318.541 Sm3 zemeljskega plina in znižali emisije CO₂ za približno 605 ton. Investicija v vrednosti 100.000 EUR se je že povrnila. Zaradi odličnih okoljskih in finančnih učinkov so se odločili, da bodo letos sistem postavili tudi na lokaciji, kjer proizvajajo specialno stekleno embalažo. Ocenjujejo, da bodo s tem zmanjšali emisije CO2 za dodatno več kot 70 ton na leto.

Steklarna Hrastnik d.d.
www.steklarna-hrastnik.si