NemDetect

Rastlinsko parazitske ogorčice imajo pomemben vpliv na svetovno pridelavo hrane. Povzročajo namreč veliko škodo pri pridelavi kmetijskih rastlin, ocenjeno na približno 110 milijard EUR letno. Pod vodstvom dr. Uroša Žibrata bomo v projektu, ki ga sofinancira Evropska agencija za varnost hrane -EFSA, z metodami daljinskega zaznavanja in uporabo hiperspektralnih, multispektralnih in termo kamer raziskovali ogorčice v zgodnjih fazah napada na rastlinah. V projektu smo po predlogih evropskih nacionalnih organizacij za varstvo rastlin, združenj kmetov in žlahtniteljev izbrali dve ciljni skupini organizmov: ogorčice koreninskih šišk in krompirjeve ogorčice. Ti škodljivci napadajo koreninski sistem rastlin, kjer se prehranjujejo in razmnožujejo, s čimer poškodujejo korenine, kar zmanjšuje sposobnost črpanja vode in hranilnih snovi ter povzroči izgubo pridelka. Naši dosedanji rezultati so pokazali, da lahko z uporabo hiperspektralnih kamer in metodami strojnega učenja uspešno zaznamo napad teh škodljivcev in zato lahko prej in primerneje ukrepamo.
Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si

NemDetect