Lek EOL142

Rast proizvodnje dodatno spodbuja Lekove strokovnjake in zaposlene k stalnim ukrepom in izboljšavam za učinkovito ravnanje z naravnimi viri. V preteklem letu je bila količinska rast 4-odstotna, vendar nam je porabo surovin in količino proizvedenih odpadkov uspelo ohraniti na ravni leta prej. Celovit pregled dosežkov in izzivov v letu 2018 odraža najnovejše Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek. Pripravljamo ga že devet let pod vodstvom Mojce Bernik, odgovorne osebe za okolje. Kot pojasnjuje, smo bili najbolj uspešni na področju učinkovite rabe tehnoloških vod, ki smo jo izboljšali za več kot 9 %, za 3 % pa učinkovitost rabe energentov in proizvedenih odpadkov. Po več zaporednih letih (2014–2017), v katerih smo zmanjšali emisije hlapnih organskih snovi za 38,1 %, so se tokrat nekoliko povečale (za 7,7 %), medtem ko smo neposredne emisije toplogrednih plinov (GHG1) zmanjšali za 3 %. V Leku smo zadovoljni, da smo dodatno izboljšali oba celoletna kazalnika, ki izražata varnost pri delu, LTIR je dosegel 0,20, TRCR pa 0,25. Za investicije v varovanje okolja smo namenili 4,9 milijona evrov, v zadnjih petih letih več kot 21 milijonov.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si