V sodelovanju s Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Inštitutom za biologijo, ekologijo in varstvo narave v Talumu izvajamo oceno stanja biotske raznovrstnosti na območju podjetja. Kot pojasnjuje Talumov pooblaščenec za okolje Kristian Lipovac, študija obsega analizo in oceno stanja habitatnih tipov ter izbranih rastlinskih in živalskih vrst. Med drugim bodo evidentirane in ovrednotene mikrolokacije redkih in tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Prostorski podatki, ki jih bomo v študiji pridobili, bodo obdelani v geografsko informacijskim sistemu. Tako za habitatne tipe kot za floro bo podana naravovarstvena ocena po nacionalnih in evropskih kriterijih. Razumevanje prisotnosti specifičnih rastlinskih in živalskih vrst na tem območju nam bo omogočilo ciljno usmerjene pristope k njihovemu ohranjanju. Na podlagi ugotovitev bomo razvili akcijski načrt, ki bo vključeval optimalne ukrepe za upravljanje in ohranjanje tega območja. S tem se bomo aktivno vključili v skupna prizadevanja za trajnostni razvoj in ohranjanje biodiverzitete v Sloveniji.

Talum d.d. Kidričevo
www.talum.si