Tehnične možnosti recikliranja odpadnega tekstilnega materiala običajno omejujeta kvaliteta vhodnih surovin (vsebnost raznih aditivov, UV stabilizatorjev, barvil, apretirnih sredstev itd.) in njihova heterogena sestava (različni polimerni materiali – naravni, sintetični). Dolgoročni cilj je omogočiti in povečati obnavljanje dragocenih surovin, ki se sicer pridobivajo iz neobnovljivih naravnih virov (nafta). V prvih mesecih projekta Resyntex smo se osredotočili na kemijsko recikliranje polietilen tereftalata (PET) in dveh najbolj zastopanih poliamidov v tekstilstvu PA 6 in PA 6.6 do oligomernih in monomernih produktov. Z reakcijo nevtralne hidrolize v visokotlačnem in visokotemperaturnem reaktorju smo depolimerizirali PET do tereftalne kisline in etilen glikola ter PA 6 in PA 6.6 do nižjih oligomerov in monomerov. Nastale produkte depolimerizacije PET in PA bodo prevzela podjetja kemijskega sektorja za proizvodnjo produktov z višjo dodano vrednostjo.

Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje – Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, http://lko.fs.um.si/