Koto kongresUdeleženci kongresa družbe KotoV septembru je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal že drugi strokovni kongres družbe Koto. Letošnja rdeča nit kongresa so bile spremembe in izzivi, s katerimi se srečujemo podjetja v tradicionalnih panogah. Na kongresu z naslovom »Obvladovanje sprememb v tradicionalnih panogah« smo spregovorili o trendih in novostih na področju mesnopredelovalne industrije, priložnostih na področju komunalne dejavnosti in težavah, ki se v tovrstnih panogah pojavljajo. Pri tem so predavatelji izpostavili tako negativne kot tudi pozitivne posledice, ki jih s seboj prinašajo spremembe – na delovne procese in poslovanje, odnose z zaposlenimi, pa tudi na okolje in zdravje. Izsledki kongresa so enotni – klasična oblika organiziranosti podjetja ni dovolj, da bi lahko podjetje sledilo sodobnim trendom. Pred nami so nova znanja, tehnologije in izzivi, ki jih bodo morala obvladati prav vsa podjetja, tudi tista z najbolj tradicionalnimi panogami.
Koto d.o.o.
www.koto.si