Občine s pomočjo sodobnih tehnologij uvajajo vse bolj napredne in trajnostne rešitve, ki občanom poenostavljajo življenja in izboljšujejo kakovost bivanja. Tovrstne rešitve omogočajo optimizacijo porabe virov, lažje načrtovanje razvoja mest in lokalnih skupnosti, s pomočjo naprednega dokumentnega sistema pa tudi optimizacijo delovnih procesov. Občinam, ki uvajajo pametne rešitve, se je pridružila tudi občina Šmartno pri Litiji, kjer so se s Telekomom Slovenije dogovorili za vzpostavitev dveh osrednjih komunikacijskih postaj. Osrednja komunikacijska postaja je rešitev, ki v obliki ulične svetilke poleg pametne javne razsvetljave omogoča tudi spremljanje in analizo različnih dejavnikov za boljše načrtovanje in upravljanje virov ter zagotavljanje javnih storitev, kot je polnjenje električnih vozil, pregled razpoložljivih parkirnih mest in podobno. Izbrane storitve se prilagajajo potrebam posamezne lokalne skupnosti. Župan občine Šmartno pri Litiji je Rajko Meserko.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si