Javni zavod za turizem Obcine Miren Kostanjevica2 EOL158

Na Mednarodni dan gozdov, 21. marca, je bilo Cerje lokacija osrednje prireditve v Sloveniji. Gozdovi človeku in živalim zagotavljajo življenjsko okolje, čist zrak in vodo, zdravo hrano, so vir surovin za gradnjo, ogrevanje in zdravila, prostor za rekreacijo in okolje za oddih ter za aktivno preživljanje prostega časa. Kljub zavedanju, da so gozdovi pljuča planeta, jih svet letno izgubi več kot 10 milijonov hektarjev. To je 5-kratna velikost Slovenije. Na Cerju so predstavniki krovnih nacionalnih institucij, ki skrbijo za slovenske gozdove, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani, izpostavili, kaj vse je potrebno za ohranjanje zdravih gozdov, kaj v Sloveniji delamo dobro in kje smo lahko v prihodnje še boljši. Udeležence je pozdravil Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica, ki je poudaril pomen gozdov, še posebej pa njihove obnove, tako za lokalno kot za globalno okolje. Izpostavil je zadovoljstvo, da obnova pogorišča kljub številnim omejitvam zaradi epidemije poteka po načrtih. Projekt Drevo za Cerje je postal zgled sodelovanja in primer dobre prakse obnove gozda in zelenega turizma v svetovnem merilu. Podporniki projekta Drevo za Cerje dokazujejo, da pri ohranjanju planeta šteje vsako drevo in vsaka gesta posameznika pomembno prispeva k pozitivnim spremembam v družbi in okolju.

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica
www.mirenkras.si