ZeosV družbi Zeos, d.o.o., smo leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e- -odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom Life Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V tem sklopu smo organizirali že nešteto aktivnosti in postavili obsežno infrastrukturo za zbiranje starih aparatov, saj želimo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje. Po državi smo na nekatere ekološke otoke in druge primerne lokacije postavili 654 uličnih zbiralnikov, v poslovalnice večjih tehničnih trgovin pa 67 zelenih kotov. Izdelali smo poseben mobilni zbiralnik, s katerim smo izvedli že 45 mobilnih zbiranj. Povezali smo se z 49 izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in 164 občinami ter 4 večjimi trgovskimi podjetji. Izvedli smo že 37 lokalnih novinarskih konferenc, 45 promocijskih dogodkov v trgovinah, izpeljali 41 eko delavnic z mladimi ter se pridružili 16 lokalnim kulturno-družabnim dogodkom. Na vseh dogodkih smo s svojimi aktivnostmi dosegli več kot 18.000 posameznikov. V prihodnjih letih bomo z ozaveščanjem nadaljevali.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si