Evropska komisija je lansko jesen objavila razpis »Joint Cluster Initiatives for Europe’s recovery« (Euroclusters). Razpis je bil namenjen evropskim grozdom, ki jih je Evropska komisija prepoznala kot pomembno orodje zelenega preboja in okrevanja. Na omenjenem razpisu je Slovenski gradbeni grozd skupaj s partnerji iz Italije, Španije, Avstrije, Romunije in Bolgarije pridobil projekt AEC Eurocluster, ki se nanaša na industrijski ekosistem gradbeništvo in v okviru katerega bo znaten del pridobljenih sredstev namenjen članom sodelujočih grozdov v obliki tako imenovanega kaskadnega financiranja, in sicer v skupni višini 1.050.000,00 evrov. Poleg tega je Slovenski gradbeni grozd projektni partner v še enem projektu tega razpisa, v medsektorskem projektu xBUILD-EU Eurocluster. Oba projekta se uradno začneta septembra. Zainteresirani za članstvo v grozdu nas lahko kontaktirajo.

Slovenski gradbeni grozd – GIZ
www.sgg.si