Zeos.EOL117Projekt LIFE uspešenDružba Zeos, d.o.o., že dobro leto aktivno izvaja petletni projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj. V okviru projekta želijo potrošnikom omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje. Z uličnimi zbiralniki so na ekoloških otokih in drugih lokacijah opremili že polovico slovenskih občin in izvedli že več 10 delavnic za mlade. Zbiralnike so v nekaterih občinah že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik. Občanke in občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2 % je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. V večjih tehničnih trgovinah so postavili 56 zelenih kotov in pričeli z ozaveščevalnimi aktivnostmi na njihovih lokacijah. V mesecu marcu so organizirali natečaj »Izdelaj svoj domači zbiralnik za stare baterije«, spomladi pa bodo organizirali tudi strokovno konferenco na temo navad posameznikov pri ločevanju odpadkov.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si