ZRS bistraEMAS je v Sloveniji prepoznan in umeščen v strateške razvojne dokumente kot orodje za prehod v krožno gospodarstvo. Kako pridobiti največ koristi od EMAS za zmanjšanje vplivov na okolje in učinkovitejše ravnanje z viri pa je odvisno od pravnih in finančnih instrumentov države Slovenije v kombinaciji z učinkovitimi strategijami promocije in informiranja o shemi EMAS. V Sloveniji je trenutno le 10 organizacij EMAS, od tega 2 srednje veliki podjetji. Za večje vključevanje podjetij in drugih organizacij v shemo EMAS se je v okviru projekta LIFE BRAVER (LIFE15 ENV/IT/000509) razvilo 9 ukrepov spodbud in oprostitve zakonskih določb za sprejem v obstoječo zakonodajo in druge instrumente resornih ministrstev. Nov promocijski ukrep na ravni finančnih spodbud za mala in srednje velika podjetja je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Javnega poziva za Vavčer za pridobitev certifikatov (Slovenski podjetniški sklad), kjer se sofinancirajo stroški tudi za okoljski sistem EMAS: stroški priprave na certificiranje, stroški certificiranja za pridobitev oziroma vzdrževanje certifikata ter validacija okoljske izjave.

Logo Emas logo life logo braver
ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si