Zeos EOL156

V družbi ZEOS, d.o.o., smo skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o., pred novim letom postavili še 3 kotičke za oddajo še delujočih aparatov: enega na Zbirni center Jesenice na Jesenicah skupaj s podjetjem JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, enega na Zbirni center Vranoviči v Črnomlju skupaj s podjetjem Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. in enega na Zbirni center Mozelj v Kočevju skupaj s podjetjem Komunala Kočevje d.o.o. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije. Kotički za oddajo še delujočih aparatov so vidno označeni s prevladujočo rumeno barvo. Vanje se lahko odda še delujoče aparate za ponovno uporabo, ki so varni za uporabo, niso pokvarjeni ali poškodovani, niso prekomerno umazani in niso zastareli. Če teh zahtev ne izpolnjujejo, jih je potrebno oddati na prostor za prevzem odpadne električne in elektronske opreme, ki se nahaja poleg kotička. Zbranim aparatom projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si