shutterstock 38704543Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje na voljo ugodni krediti in nepovratna sredstva Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Na podlagi javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 in javnega poziva 56PO16 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov so razpisana ugodnejša kreditna sredstva kot doslej. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3 %, odplačilna doba za občane je največ 10 let, za pravne osebe pa največ 15 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice do 1 leta. Letošnji javni poziv 57LS16 pa omogoča kreditiranje okoljskih naložb občin na vseh področjih varstva okolja po še ugodnejši obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,0 % in odplačilno dobo največ 15 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice do 1 leta. Po treh letih so sedaj na voljo tudi nepovratne finančne spodbude za občine v okviru javnega poziva 40SUB-LS16, ki namenja 6 milijonov EUR nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin. Več informacij o vseh odprtih javnih pozivih z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani Eko sklada.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
www.ekosklad.si