Bureau-Veritas 114_115V letu 2015 je izšla nova izdaja standarda kakovosti ISO 9001 in standarda ravnanja z okoljem ISO 14001. Za oba standarda velja triletno prehodno obdobje, kar pomeni, da obstoječi verziji standardov po letu 2018 ne bosta več veljavni. Novi izdaji uvajata koncept obvladovanja tveganj in imata enostavno poslanstvo: obravnavati poslovna tveganja, da bi jih omejili, in vzpostaviti sistem, ki ne bo le postavil nadzor nad tveganji, temveč tudi zagotovil, da bodo tveganja s časom manjša. Pri tem ni pomembno, katera tveganja se obravnavajo (kakovost, onesnaževanje okolja, varnost hrane, varovanje informacij itd.), saj to ne spremeni bistva obvladovanja tveganj, spremenijo se le aktivnosti in mehanizmi, ki so potrebni za njihovo obvladovanje. Nov koncept obvladovanja tveganj bo izboljšal sposobnost sistema pri podpiranju dolgoročnih poslovnih ciljev. Nova standarda opredeljujeta tudi pomembnost zavezanosti najvišjega vodstva za poslovno upravljanje. Presojevalci Bureau Veritas imajo odlična sektorska znanja in veščine presojanja. Usposobljeni so, kako imeti širši pogled v poslovanje organizacij in biti sposobni predstaviti nove zahteve na razumljiv način. Dodatne informacije za prehod na novi izdaji standardov ISO 9001 in ISO 14001, lahko preberete na www.standardi-izdaja2015.si.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si