Med 10. in 12. novembrom 2016 bo v Ljubljani ponovno izvedeno izobraževanje za pridobitev naziva »Konzultant DGNB« po mednarodno uveljavljenem sistemu certificiranja trajnostnih stavb DGNB. Tudi tokrat bosta usposabljanje in izpit potekala v angleškem jeziku. Izobraževanje je odlična priložnost za strokovnjake iz prakse s področij arhitekture, projektiranja, inženiringa, nepremičninskega posredništva ter za proizvajalce gradbenih proizvodov in opreme za nadgradnjo njihovih strokovnih znanj z znanji o trajnostnosti v grajenem okolju. Tridnevni seminar nadgrajuje osnovna znanja o trajnostni gradnji s poglobljenim pregledom meril in zahtev sistema DGNB. Podrobnosti o predstavljenih vsebinah si lahko preberete na spletni strani Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia. Izobraževanje je primerno za vse, ki želijo podrobno spoznati zahteve sistema certificiranja trajnostnih stavb DGNB ter si zagotoviti teoretične osnove za pridobitev naziva »Avditor DGNB« (se pridobi na osnovi izvedenega avdita na dejanskem objektu).

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia
www.gbc-slovenia.si