Eko sklad je decembra 2021 objavil več novih javnih pozivov. Ponovno so na voljo nepovratna sredstva in ugodni krediti gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, nepovratna sredstva občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev, in nepovratna sredstva občanom, občinam in podjetjem za skoraj ničenergijske stavbe. Slednja so na voljo občanom za gradnjo ali nakup novih skoraj ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb, občinam in podjetjem pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb. Za skoraj nič energijske stavbe so na voljo tudi spodbude v obliki ugodnega kredita.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si