Multidisciplinarna projektna ekipa na Novartisovi lokaciji Ljubljana je z uvedbo novih zbirnih posod iz recikliranega materiala prispevala k zmanjšanju količin odpadne plastike.
Multidisciplinarna projektna ekipa na Novartisovi lokaciji Ljubljana je z uvedbo novih zbirnih posod iz recikliranega materiala prispevala k zmanjšanju količin odpadne plastike.

Preprečevanje, zmanjševanje ali predelava odpadkov imajo vselej prednost pred drugimi načini ravnanja z odpadki v Novartisu. Z učinkovito rešitvijo je za zmanjšanje odpadne plastike poskrbela multidisciplinarna skupina sodelavcev iz Aseptičnih izdelkov na Novartisovi lokaciji Ljubljana, kjer v sterilne viale in ampule polnimo okrog 500 končnih farmacevtskih izdelkov za trge po vsem svetu. Priložnost smo prepoznali v zamenjavi plastičnih sodov, v katerih zbiramo odpadne viale in ampule iz proizvodnje, in jih nadomestili s posodami iz recikliranega materiala s hermetičnim zapiranjem. Z zamenjavo bomo že v letošnjem letu količino odpadne plastike zmanjšali za 16 ton. Reciklirani material, iz katerega so narejene posode, omogoča, da so tudi bistveno lažje (za skoraj polovico), s čimer smo dosegli, da je rokovanje z njimi lažje. V stalne izboljšave okoljske učinkovitosti procesov smo sicer vključeni vsi Novartisovi zaposleni. Ob tem na vseh lokacijah v Sloveniji uvajamo tudi nove načine spodbujanja okoljske zavesti zaposlenih in zbiranja njihovih predlogov.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si