Lek Mojca Bernik foto Barbara ZajcMojca BernikNovartisova ambiciozna okoljska strategija, ki jo uresničuje tudi Lek, je osredotočena na štiri prednostna področja: energija in podnebje, voda in mikro onesnaževalci, surovine in odpadki ter trajnostno okoljsko upravljanje. Novartisovi novi okoljski cilji predvidevajo, da bo do leta 2025 dosegel ogljično nevtralnost svojih dejavnosti, do leta 2030 pa nevtralnost na področju uporabe plastike in vode. Načrti kažejo, da bo izvajanje strategije intenzivno. Predvidevajo, da bodo rabo tehnološke vode do leta 2025 zmanjšali za polovico in dosegli ničelno stopnjo vpliva svojih odpadnih voda na kakovost vode ter tako še nadgradili dosedanjo strogo politiko glede farmacevtskih učinkovin v odpadnih vodah. Bistvenega pomena za Novartisovo strategijo ostajajo prizadevanja za zmanjšanje odpadkov in povečanje učinkovite rabe surovin. Do leta 2025 bodo povsem odpravili polivinil klorid (PVC) v sekundarni in terciarni embalaži ter predvsem z recikliranjem za polovico zmanjšali odstranjevanje odpadkov v primerjavi z letom 2016. Do leta 2030 bodo vsi Novartisovi novi izdelki izpolnjevali načela trajnostnega oblikovanja. Uveljavljajo jih tudi pri pakiranjih na lokaciji Ljubljana in v enoti Trdni izdelki v Lendavi, kjer deluje eden ključnih Novartisovih pakirnih centrov. Zapisala: Mojca Bernik, odgovorna za okolje

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si