Eva Podgoršek, vodja Zdravja, varnosti in okolja. Foto: Barbara Zajc
Eva Podgoršek, vodja Zdravja, varnosti in okolja. Foto: Barbara Zajc

Lek, ki je del Novartisa, je trinajstič prejel mednarodni certifikat Program odgovornega ravnanja® – POR za skrbno ravnanje in stalne izboljšave pri varovanju zdravja, varnosti pri delu ter varstvu okolja. Eva Podgoršek, vodja Zdravja, varnosti in okolja v Novartisu Slovenija, je ob pridobitvi certifikata POR povedala: »V ospredju POR so skrbno ravnanje in stalen, nadstandardni napredek na področju zdravja in varnosti ter varstva okolja in odkrit ter korekten odnos do javnosti.« Zavzeto uresničujemo tudi svoje cilje na področju okoljske trajnosti do leta 2025, med katerimi je opustitev uporabe PVC v sekundarni in terciarni ovojnini. Na pakirni liniji na proizvodni lokaciji na Prevaljah smo že odstranili PVC iz vse sekundarne in terciarne ovojnine. Njegovo nabavo je prekinila tudi ljubljanska enota Aseptični izdelki, druge enote v Sloveniji ga v ta namen ne uporabljajo. Zaradi izpolnjevanja regulatornih zahtev za varnost in kakovost zdravil bo PVC zaenkrat ohranjen v primarni ovojnini. Obenem že iščemo primerno in predvsem varno zamenjavo tudi za primarno ovojnino. V pisarniških prostorih prav tako opuščamo plastiko za enkratno uporabo. Do leta 2030 načrtujemo, da bomo dosegli plastično nevtralnost in s tem enako količino plastične embalaže, kot je uporabimo, tudi reciklirali. Certificirali bomo tudi materiale, pridobljene iz trajnostnih virov, s katerimi bomo nadomestiti nekatere obstoječe.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si