Merilnik hrupaMerilnik hrupaV začetku julija je pričela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18). Uredba določa, da se kot vir hrupa štejejo tudi gradbišča t. i. PVO posegov v okolje ter gostinski lokali z zunanjimi zvočnimi napravami. Nova Uredba uvaja ocenjevanje ekvivalentnih ravni hrupa (in ne več le celoletnih kazalnikov hrupa) v primeru gradbišč, kjer dela potekajo tudi ob sobotah popoldan, ob nedeljah in praznikih, ter gostinskih lokalov z zunanjimi zvočnimi napravami. Navedeno pomeni, da pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori, za katere je denimo določena III. stopnja varstva pred hrupom, v času obratovanja zvočnih naprav gostinskega lokala oziroma gradbenih del v sobotah popoldan, nedeljah ali praznikih ne smejo biti prekoračene naslednje ravni hrupa: v dnevnem obdobju dneva 58 dBA, v večernem obdobju dneva 53 dBA in v nočnem obdobju dneva po 22.00 uri 48 dBA.
Marbo Okolje d.o.o.
www.marbo-okolje.si