Mestna obcina lj EOL155

V okviru evropskega projekta URBforDAN smo na Golovcu začeli izvajati dela za namestitev urbane opreme. Uredili bomo osem vstopnih točk z informacijskimi tablami, dve pa načrtujemo še znotraj gozda, na dveh ključnih križiščih. Prav tako nameščamo 30 lesenih stebrov oziroma totemov za usmerjanje obiskovalcev ter 12 za izobraževanje. Na tablah bo prikazan podroben zemljevid območja in okolice, poteki vseh poti za obiskovalce in njihova navezava na mestno prometno infrastrukturo v okolici mestnega gozda. Označene bodo tudi različne zanimive točke. Izobraževanju obiskovalcev bodo namenjene gozdne učne točke, med katerimi bosta še posebej zanimivi vitrina za predstavitev avtohtonih drevesnih vrst na Golovcu in gozdni planetarij. V projektu nadgrajujemo dosedanje dosežke in prizadevanja za ohranjanje mestnih »zelenih pljuč« in biotske raznovrstnosti. Njegov namen je omogočiti še bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si