Nova spletna stran
Nova spletna stran

Pri Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina smo pripravili novo spletno stran, namenjeno informiranju o stisnjenem zemeljskem plinu (angl. compressed natural gas – CNG), ki je pri nas poznan kot metan in je alternativno pogonsko gorivo. Stisnjen zemeljski plin oziroma metan je tehnološko obdelan zemeljski plin, stisnjen na 200 barov, ki zavzame malo prostora in je primeren kot pogonsko gorivo za osebna, poslovna in tovorna vozila ter javni potniški promet. Podroben katalog vozil na CNG pogon, ki vključuje tudi viličarje, cestne pometače in traktorje je dostopen na novi spletni strani www.cng.si, ki ponuja še uporabne informacije o CNG plinu, podrobne podatke o prednostih tega goriva in primerjave z ostalimi gorivi, zemljevid lokacij polnilnic v Sloveniji in sosednjih državah, predstavitve primerov dobrih praks uporabnikov vozil na CNG ter redne in ažurne novice. Zemeljski plin se zaradi nizkih izpustov (NOx, SO₂ itd.) uvršča med nizkoogljična goriva ter je popolnoma nadomestljiv z biometanom oziroma sintetičnim metanom, ki v Evropi predstavljata že 17 odstotkov vsega porabljenega stisnjenega zemeljskega plina v prometu, kar ima zelo pozitiven učinek na ogljični odtis.

GIZ DZP, g.i.z.
www.giz-dzp.si