Lek 1Nova čistilna napravaLek, član skupine Sandoz, je na lokaciji Mengeš uspešno zagnal čistilno napravo, s katero z ozonom učinkovito odstranjuje farmacevtske učinkovine iz odpadnih voda. Za ta korak so se odločili, še preden sta to zahtevali slovenska oziroma evropska zakonodaja. Učinkovine v vodnem okolju so neizogibna posledica v življenjskem krogu zdravila. Proizvodnja in razvoj zdravil sta pri tem zanemarljiv vir učinkovin v vodnem okolju. Glavni vir učinkovin v vodnem okolju so komunalne odplake, saj se po zaužitju večina zdravila izloči iz telesa. Ekipa strokovnjakov Leka, člana skupine Sandoz, se je odločila za tehnologijo čiščenja z ozonom, ki je učinkovit in trajen ukrep odstranjevanja učinkovin in drugih mikropolutantov iz odpadnih voda. Ozon je namreč eden najmočnejših oksidantov. Poleg tega navedeno tehnologijo odlikujeta še preprostost in možnost visoke stopnje avtomatizacije. Ker tehnologija ne zahteva skladiščenja zdravju škodljivih kemikalij, ozon pa razpade nazaj v kisik, pri procesu ni nevarnih stranskih proizvodov.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si