V okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih smo na Golovcu, nedaleč od vstopne točke Rakovnik, uredili posebno krožno tematsko pot V gozd po zdravje. Z njo želimo obiskovalcem mestnega gozda predstaviti blagodejne vplive mestnih gozdov na naše zdravje in dobro počutje. Pot je dolga približno 2,5 km in poteka po pohodnih poteh od Velikega bajerja na Rakovniku mimo Astronomsko-geofizikalnega observatorija Golovec in nazaj proti bajerju. Na sedmih lokacijah so na tablicah predstavljene dejavnosti in vaje, ki sproščajo, izboljšujejo čustveno stanje in razpoloženje obiskovalcev, vzpostavljajo pozitivno povezanost z naravo in spodbujajo samorefleksijo na trenutno stanje v življenju posameznika.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si